Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης

«Η άσκηση της Επιχειρηματικότητας πολλές φορές χρειάζεται την συνδρομή Νομικών Υπηρεσιών για την διασφάλιση της συνέχειας, της ανάπτυξης, της προόδου και πολλές φορες και της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού»

Εμείς στην BPN μέσω των υψηλών στρατηγικών Νομικών Εταίρων μας επιδιώκουμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τους στόχους των πελατών μας.

Το νομικό μας δίκτυο διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία προκειμένου να παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων δικαίου.

  • Υπηρεσίες Σύστασης – Διάλυσης – Εκκαθάρισης Εταιρειών,
  • Υπηρεσίες Εταιρικού – Εμπορικού & Φορολογικού Δικαίου,
  • Δίκαιο Ακινήτων
  • Υπηρεσίες Εργατικού & Ασφαλιστικού Δικαίου,
  • Υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα Ελληνικών ή Διεθνών Συμβάσεων,
  • Υπηρεσίες Νομικής & Θεσμικής Υποστήριξης Εταιρειών,
  • Υπηρεσίες Εκπροσώπησης Εταιρειών,
  • Υπηρεσίες Είσπραξης Απαιτήσεων,
  • Υπηρεσίες Αναδιοργάνωσης – Ανασυγκρότησης – Πτώχευσης Εταιρειών,
  • Υπηρεσίες Δικαστικής Εκπροσώπησης.
This is default text for notification bar