Υπηρεσίες Αναπτυξιακών – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, κα)

«Τα ευρωπαϊκά προγράμματα και ο αναπτυξιακός νόμος αποτελούν ένα επιπρόσθετο εργαλείο στα χεριά των επιχειρήσεων  – οργανισμών και ένα εφόδιο για την ανάπτυξη /πρόοδο της επιχείρησης ή οργανισμού σας»

H BPN παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, για εθνικά, αλλά και Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το ευρύ δίκτυο συνεργατών μας εξειδικεύεται στην έρευνα, σύνταξη, διαχείριση, υλοποίηση Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

  • Υπηρεσίες πληροφόρησης - ενημέρωσης για τη χρηματοδοτική πολιτική των Κοινοτικών Οργάνων, τα κοινοτικά προγράμματα, τις κοινοτικές πρωτοβουλίες , το ισχύοντα Αναπτυξιακό Νόμο.
  • Υπηρεσίες κατάρτισης και υποβολής φακέλου Επενδυτικού - Ευρωπαϊκού – Αναπτυξιακού Προγράμματος.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης – διαχείρισης Προγράμματος (business plam, case study, οικονομοτεχνικές μελέτες, έρευνες αγοράς, κα).
  • Υπηρεσίες Συμμετοχής (αυτόνομα ή κοινοπρακτικά) σε κοινοτικά προγράμματα και έργα τεχνολογίας πληροφορικής, τεχνολογίας επικοινωνίας, περιβάλλοντος, ανάπτυξη συστημάτων τηλεματικής, πολιτισμού, ενέργειας, τουρισμού, εστίασης, κα.
  • Υπηρεσίες σχεδίασης, υλοποίησης προγραμμάτων αξιοποίησης κοινοτικών πόρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης.
This is default text for notification bar