Υπηρεσίες Ανθρώπινων Πόρων/HR

«Η Εξασφάλιση της Εμπιστοσύνης, της Πίστης & της  Αφοσίωσης του προσωπικού σας είναι το κλειδί για  να αυξήσετε την Παραγωγικότητά και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης / οργανισμού σας»

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για την επιχείρηση ή τον οργανισμό που καταλαμβάνει ταυτόχρονα και ένα μεγάλο μέρος του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης και για αυτό η επιτυχία ή η αποτυχία των πολιτικών που θα ακολουθήσει η επιχείρηση σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό της, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία της επιχείρησης.

Ο ρόλος του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στη σημερινή αγορά εργασίας πρέπει να ακολουθεί τις τάσεις, την ευελιξία και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά των επιχειρήσεων. Για αυτό στην BPN οι άνθρωποι που εργάζονται σε μια επιχείρηση αποτελούν  ένα σημαντικό παράγοντα, του οποίου η ανάπτυξη και η αξιοποίηση είναι μια ουσιαστική παράμετρος εξέλιξης της επιχείρησης.

  • Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Επίβλεψη – Επιστασίας διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Υπηρεσίες Εξωτερικού Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Εξεύρεση, Αξιολόγηση και Ανάπτυξη Προσωπικού
  • Προγραμματισμός Ανθρώπινων Πόρων (Manpower Planning)
  • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Προσωπικού, Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη Στελεχών – Διοίκησης
  • Υπηρεσίες Επανένταξης Εργαζομένων στην Εργασία
Επιλογή
Εκπαίδευση
Δεξιότητες

Η BPN παρέχει υπηρεσίες που σκοπό έχουν την προσέλκυση, την πρόσληψη, την παρακίνηση, την εκπαίδευση, την αξιολόγηση καθώς και τον καθορισμό πολιτικής αμοιβών για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, ηθικού και δίκαιου περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης αντιμετωπίζοντας τους (εργαζόμενους) σαν επένδυση και όχι σαν κόστος με στόχο την προσωπική αλλά και την επιχειρησιακή αυτοπραγμάτωση.

This is default text for notification bar