Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης

«Παρέχουμε λογιστικές υπηρεσίες, οργάνωσης και εποπτείας, με εξειδικευμένο προσωπικό, που διευκολύνουν τη λογιστική εργασία και ελαχιστοποιούν τους κινδύνους μη συμμόρφωσης»

Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες Αναπτυξιακών – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«Τα ευρωπαϊκά προγράμματα και ο αναπτυξιακός νόμος αποτελούν ένα εργαλείο στα χεριά των επιχειρήσεων – οργανισμών και ένα εφόδιο για την ανάπτυξη /πρόοδο της επιχείρησης»

Υπηρεσίες Αναπτυξιακών – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Υπηρεσίες Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων

«Η BPN σας ενημερώνει και σας κατευθύνει με βάση τις πραγματικές επιλογές ή εναλλακτικές σε κάθε προσπάθεια ανασυγκρότησης – αναδιοργάνωσης – αναδιάρθρωσης – εξυγίανσης με σας προτείνει βιώσιμες λύσεις»

Υπηρεσίες Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες Φορολογικής Υποστήριξης

«Παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις, που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της φορολογικής θέσης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων φορολογικής συμμόρφωσης»

Υπηρεσίες Φορολογικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες Ανθρώπινων Πόρων/HR

«Η Εξασφάλιση της Εμπιστοσύνης, της Πίστης & της Αφοσίωσης του προσωπικού σας είναι το κλειδί για να αυξήσετε την Παραγωγικότητά και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης / οργανισμού σας»

Υπηρεσίες Ανθρώπινων Πόρων/HR

Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης

«Η άσκηση της Επιχειρηματικότητας χρειάζεται την συνδρομή Νομικών Υπηρεσιών για την διασφάλιση της συνέχειας, της προόδου και πολλές φορες και της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης»

Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες Διασφάλισης Διοίκησης

«Η ορθή εταιρική πληροφόρηση, ο έλεγχος των διαδικασιών, οι πολυεπίπεδες εκθέσεις, οι διασταυρώσεις ορθών πολιτικών κ.α., διασφαλίζουν την διοίκηση για την βιωσιμότητα της οντότητας τους»

Υπηρεσίες Διασφάλισης Διοίκησης

Υπηρεσίες Outsourcing Services

«H εξωτερική ανάθεση (outsourcing) δίνει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μειώνοντας σημαντικά το κόστος και αυξάνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα»

Υπηρεσίες Outsourcing Services

Υπηρεσίες Ψηφιακής Μετατροπής - Μετασχηματισμού

«Οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι ανάγκη σήμερα να καταστούν ψηφιακά ανταγωνιστικές και να υιοθετήσουν άμεσα προηγμένες ψηφιακές»

Υπηρεσίες Ψηφιακής Μετατροπής - Μετασχηματισμού

This is default text for notification bar