Υπηρεσίες Φορολογικής Υποστήριξης

«Παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις, που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της φορολογικής θέσης, στην επαύξηση του φορολογικού σχεδιασμού και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων φορολογικής συμμόρφωσης»

Οι φορολογικές μας υπηρεσίες προσαρμόζονται στις ανάγκες του πελάτη και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από τις πιο απλές, επιμέρους υπηρεσίες φορολογικής συμμόρφωσης έως την κατάρτιση και επίλυση σύνθετων πεδίων / αναγκών φορολογικού σχεδιασμού.

Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική συμμόρφωση αναδεικνύεται σε ισχυρό επιχειρηματικό πλεονέκτησα, σε µια εποχή συχνών αλλαγών / μεταβολών της φορολογικής νοµοθεσίας  για την πρόληψη και αποφυγή απρόβλεπτων καταστάσεων.

Το φοροτεχνικό τµήµα της BPN, αξιοποιώντας  την εμπειρία των στελεχών που διαθέτει, επιτυγχάνει την άµεση κωδικοποίηση των όποιων αλλαγών, µε αποτέλεσµα να είναι σε θέση να παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου εστιασμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε πελάτη.

 • Φορολογικός Προγραμματισμός (tax planning)
 • Διαρκής Φορολογική Υποστήριξη
 • Σύνταξη , Διεκπεραίωση, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, ΦΠΑ, Ακίνητης Περιουσίας, κα,
 • Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεµοτήτων
 • Διαγνωστικοί & Φορολογικοί Έλεγχοι
 • Διαχείριση Φορολογικών Ζητημάτων
 • Ίδρυση & Διαχείριση Εταιρειών & Θυγατρικών
 • Υπηρεσίες golden visa, Εταιρείες Διαχείρισης Περουσίας
 • Υπηρεσίες υποστήριξης, έναρξης, διαχείρισης Offshore Εταιριών
 • Ενδοομιλικές Συναλλαγές - Transfer Pricing
 • Υπηρεσίες Φορολογικού Αντιπροσώπου, Φορολογικής Έδρας
 • Υπηρεσίες συμμόρφωσης σε κανονιστικά πρότυπα
Φοροτεχνικά

Διαχείριση Περιουσίας

Φορολογική Έδρα / Αντιπρόσωπος

This is default text for notification bar