Υπηρεσίες Ανασυγκρότησης – Αναδιοργάνωσης – Αναδιάρθρωσης – Εξυγίανσης Επιχειρήσεων

«Η  BPN σας ενημερώνει και σας κατευθύνει με βάση τις πραγματικές επιλογές ή εναλλακτικές σε κάθε προσπάθεια ανασυγκρότησης – αναδιοργάνωσης – αναδιάρθρωσης – εξυγίανσης με σας  προτείνει βιώσιμες λύσεις»

Η  προσέγγιση μας εστιάζετε στη διατήρηση της επιχειρηματικής συνέχειας, στην προσύξηση της εταιρικής αξίας, στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και στην αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων.

Η ομάδα μας στο Restructuring διαθέτει ένα πλούτο γνώσης και τεχνογνωσίας σε όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες και παρέχει υπηρεσίες  καθοδηγούμενοι από τις αξίες και τα πρότυπα μας.

  • Υπηρεσίες Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων (Reengineering)
  • Υπηρεσίες Βελτίωσης Παραγωγικότητας Επιχειρήσεων / Τμημάτων / Κλάδων,
  • Υπηρεσίες Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan)
  • Υπηρεσίες σύνταξης μελετών (Μελέτες Σκοπιμότητας, Μελέτες IBR και Stress Management, κα)
  • Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού (Cash Flow Program),
  • Αξιολόγηση Επενδύσεων, Κλάδων, Επιχειρήσεων,
  • Ανασχεδιασμός Λειτουργικών Δομών / Τμημάτων
  • Αναδιάρθρωση Εταιρειών (άρθρο 106, Εξωδικαστικός Συμβιβασμός, πτωχευτικός κώδικας, κα),
  • Υπηρεσίες Αναδιάρθρωσης Χρέους και Διαμεσολάβησης – Διαπραγμάτευσης με Τραπεζικά Ιδρύματα,
  • Υπηρεσίες Ειδικής Εκκαθάρισης, Εκκαθαριστού

Σε συνεργασία με ένα υψηλό και καθιερωμένο δίκτυο σχέσεων –  στρατηγικών συνεργατών μας επιτρέπετε να παρέχουμε αδιάλειπτα συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Ελληνικό και Διεθνές επίπεδο.

This is default text for notification bar