Στην προσπάθειά μας να ανακαλύψουμε αν η  πανδημία (COVID-19)  για τις ελληνικές εταιρείες και για την χώρα μας, τελικά αποτελεί μόνο απειλή ή θα μπορούσε παράλληλα να μετατραπεί και...
Ο χώρος της υγείας (Δημόσιας και Ιδιωτικής) περνάει μία πρωτόγνωρη κρίση τα τελευταία χρόνια. Το μνημόνιο, η κατάρρευση του βιοτικού επιπέδου, η έλλειψη πόρων, οι επιλεχθείσες πολιτικές στην Υγεία...
This is default text for notification bar