του Σωτήρη Γ. Σκαπέρδα CPA, CREs, LPP/Chief Executive Partner της Business Partner Network – Financial & Business Advisors. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική περιφέρεια  (πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης)...
του Σωτήρη Γ. Σκαπέρδα CPA, CREs, LPP/Chief Executive Partner της Business Partner Network – Financial & Business Advisors. Η επιχειρηματική επανεκκίνηση, στην μετά Covid-19 εποχή, απαιτεί επιχειρηματική αναδιοργάνωση, εταιρική...