Ο κ. Σωτήρης Σκαπέρδας είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Μετά  το πέρας των βασικών σπουδών του έλαβε μία πολυδιάστατη  μεταπτυχιακή επιμόρφωση στα Χρηματοοικονομικά, στα Συστήματα...
Η κα. Ευαγγελία Μπούγλα είναι απόφοιτος του τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου,  κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην  Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από το διατμηματικό μεταπτυχιακό του Εθνικού  Καποδιστριακού ...
Η κα. Γεωργία Μπούγλα είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Μετά  το πέρας των βασικών σπουδών έλαβε μεταπτυχιακή ειδίκευση στα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα – IFRS και...
This is default text for notification bar