Γεωργία Α. Μπούγλα CPA, CREs

Chief Operating Partner
Η κα. Γεωργία Μπούγλα είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Μετά  το πέρας των βασικών σπουδών έλαβε μεταπτυχιακή ειδίκευση στα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα – IFRS και σε Συστήματα Ελέγχου – Διασφάλισης της Διοίκησης. Διαθέτει πολυετή  εμπειρία ως Ανώτερο Διοικητικό Στέλεχος σε μια σειρά από ελληνικές συμβουλευτικές επιχειρήσεις και ως Project Manager σε μια σειρά έργων στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα και σε Ευρωπαϊκά  - Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα. Από το 2008 μέχρι και σήμερα κατέχει την θέση της Επικεφαλής Εργασιών / Λειτουργίας   της B.P.N.

Ευαγγελία Α. Μπούγλα MBA

Executive Partner
Η κα. Ευαγγελία Μπούγλα είναι απόφοιτος του τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου,  κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην  Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από το διατμηματικό μεταπτυχιακό του Εθνικού  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου. Από το 2008 έως και σήμερα εξειδικεύεται  στα Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλισης Διοίκησης. Διαθέτει μεγάλη και πολυετή εμπειρία ως Ανώτατο Στέλεχος Συμβουλευτικών Εταιρειών και ως Project Manager σε μια σειρά έργων σε διάφορους τομείς (Υγεία, των Ασφαλιστικών Ταμείων στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα και σε ευρωπαϊκά  συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Από το 2008 μέχρι και σήμερα κατέχει την θέση της Επικεφαλής Πιστοποίησης Καλών Πρακτικών   και Δεοντολογίας της B.P.N.

Σωτήρης Γ. Σκαπέρδας CPA, CREs, LPP

Chief Executive Partner
Ο κ. Σωτήρης Σκαπέρδας είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Μετά  το πέρας των βασικών σπουδών του έλαβε μία πολυδιάστατη  μεταπτυχιακή επιμόρφωση στα Χρηματοοικονομικά, στα Συστήματα Ελέγχου - Διασφάλισης Διοίκησης και στα Λογιστικά Πρότυπα. Διαθέτει μεγάλη και πολυετή εμπειρία ως Ανώτατο Διοικητικό Στέλεχος σε μια σειρά από κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και ως Chief Project Officer σε μια σειρά έργων σε διάφορους τομείς στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα και σε Ευρωπαϊκά  - Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα. Από το 2008 μέχρι και σήμερα κατέχει την θέση του Επικεφαλής Εταίρου της B.P.N.
This is default text for notification bar