ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛ.Γ.Ο) ΔΗΜΗΤΡΑ

 

2020 – 2023

Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξη σε θέματα κυρίως Λογιστικής & Φορολογικής φύσεως στην Γενική Οικονομική Διεύθυνση και στα επιμέρους υποτμήματα της Οικονομικής Διεύθυνσης του Οργανισμού.

Υπηρεσίες υποστήριξης στην σύνταξη (συγκέντρωση, έλεγχο, σύνταξη & επανέλεγχο) και στην διασάφηση / επεξήγηση θεμάτων του Ταμειακού Προγραμματισμού  του Οργανισμού.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)

 

2011

Υπηρεσίες υποστήριξης και ενίσχυσης  της Διοικητικής και Οικονομικής Διεύθυνσης του Οργανισμού. Το έργο περιλάμβανε την ενίσχυση και υποστήριξη κυρίως των υποτμημάτων Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της  Οικονομικής Διεύθυνσης.

Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης του report του Οργανισμού προς το Υπουργείο Οικονομικών για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των μνημειακών υποχρεώσεων / Τρόικας,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ)

 

2008-2012 και 2019-2023

Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης  στην Γενική Οικονομική Διεύθυνση του Νομικού Προσώπου, Το έργο περιλάμβανε την ενίσχυση και υποστήριξη όλων των τμημάτων της  Οικονομικής Διεύθυνσης  ήτοι Λογιστήριο, Κοστολόγηση, Τιμολόγηση, Μισθοδοσία, κα

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΡΕΑ»

 

2009-2011

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διοίκησης  (Διοικητικού και Οικονομικού Συντονιστού) κατά την περίοδο κατασκευής (κτήριο, εξοπλισμός, στελέχωση, ανθρώπινο δυναμικό) της Κλινικής.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ»

 

2012

Υπηρεσίες Συμβούλου Διοίκησης  σε θέματα Οργάνωσης, Διοίκησης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης της Κλινικής.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

2011

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης / συντήρησης των μηχανογραφικών εφαρμογών του Οργανισμού.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΦΕΤ)

 

2021-2023

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης  στην Οικονομική Διεύθυνση του Νομικού Προσώπου, Το έργο περιλάμβανε την ενίσχυση και υποστήριξη υποτιμημάτων / λειτουργιών της Οικονομικής Διεύθυνσης.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

2017-2019

Παροχή υπηρεσιών Λογιστικής και Φορολογικής και διοικητικής  Υποστήριξης στο Νομικό Πρόσωπο.

This is default text for notification bar