Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Λογιστών Φοροτεχνικών

Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της Δράσης, που έχει ως στόχο την στήριξη αυτοαπασχολουμένων Λογιστών Φοροτεχνικών, καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

 

Η Δράση ενισχύει την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των επιχειρήσεων προκειμένου να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους και  να υποστηρίξουν την επιχειρηματική κοινότητα, τη Δημοσιά Διοίκηση, αλλά και τους πολίτες, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες  που η πανδημία (COVID 19) δημιούργησε.

This is default text for notification bar